februar 2012

Inspirasjon

Inspirere~e're(fra lat. 'blse, nde inn'): gjre oppgldd, stimulere, fylle med sin nd. Jeg blir ikke inspirert av catwalken. Jeg blir ikke inspirert av moteblader. Jeg blir inspirert av fortid....
hits